STORNO PODMÍNKY

Výše storna, zrušíte-li svou účast z jakéhokoliv důvodu před zahájením kurzu:

  • 30 kalendářních dní: 0 % z ceny kurzu
    Text odrážky
  • 29-10 dní: 50 % z ceny kurzu
    Text odrážky
  • 9 a méně dní: 100 % z ceny kurzu
    Text odrážky
  • Po vzájemné dohodě nejméně 1 pracovní den před zahájením kurzu lze za stejných podmínek poslat za sebe náhradníka.